• Vzdělávejte se bezplatně
  • Překvapují Vás elektronické komunikační prostředky Vašich studentů?
  • Pevné a mobilní datové sítě a jejich zabezpečení
  • Multimediální služby

Komplexní vzdělávácí program ICT Akademie

Projekt ICT Akademie představuje komplexní vzdělávací program pro pedagogy působící na úrovni středního školství v regionu Jihomoravského kraje. Poskytuje příležitost doplňkového vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). V rámci projektu je účastníkům nabízena příležitost strukturovaného vzdělávání za pomoci několika jednosemestrových koncentrovaných výukových programů.

  • nabídka akreditovaných vzdělávacích programů ICT určených přímo pro celoživotní vzdělávání pedagogů a pracovníků středních škol
  • skladba kurzů v jednotlivých vzdělávacích programech konkretizována podle požadavků cílové skupiny na základě rozsáhlé ankety
  • vzdělávací programy nabízeny v blízkosti bydliště cílové skupiny
  • přímé ověření získaných znalostí při praktické výuce na VUT v Brně
  • zapojení frekventantů do vysokoškolského vzdělávacího systému, přístup k technickému vybavení a seznámení s přípravou a vedením výuky předmětů zaměřených na ICT
  • synergický vliv na vzdělání žáků SŠ v oblasti ICT a jejich motivace ke studiu technických VŠ

Primárním zaměřením projektu je zvýšit kvalifikaci pracovníků škol v oblasti ICT a ukázat způsob výuky na vysokých školách. Sekundárním výsledkem projektu bude zvýšení vzdělanosti žáků v systému středního vzdělávání v této oblasti a jejich lepší příprava na vysokoškolský vzdělávací systém.

Více informací o ICT Akademii

Řídící mechanizmy síťových technologií

Cílem programu je seznámit zájemce s řídícími mechanizmy používanými v moderních síťových technologiích. Kromě technického popisu jednotlivých mechanizmů je součástí programu také kurz zaměřený na ověřování teoretických poznatků formou počítačem řízených simulací. Účastníci tak získají vědomosti o principech fungování současných datových sítích.

Pevné a mobilní datové sítě a jejich zabezpečení

Cílem programu je seznámit zájemce s moderními aktivními prvky využívanými v pevných a mobilních komunikačních sítích. Důraz bude kladen na hardwarové a funkční řešení prvků včetně jejich základního ovládání a konfigurace.

Multimediální služby

Cílem programu Multimediální služby je rozšířit všeobecné znalosti frekventantů z oblasti audio, video a multimediální techniky o moderní technologie snímání, zpracování a distribuci akustických, obrazovaných i multimediálních signálů. Dále budou představeny nové generace síťových služeb založených na multimediálních komunikacích.

Komunikační sítě a jejich bezpečnost

Kurzy nabízené v rámci programu Komunikační sítě a jejich bezpečnost se zabývají především protokoly určenými pro řízení a zabezpečení komunikace přes datovou síť. Bude věnována velká pozornost problematice bezpečnosti na různých úrovních komunikačního řetězce.

Prvky a management telekomunikačních systémů

Cílem programu je seznámit zájemce s moderními přenosovými technologiemi a principy řízení využívanými v současných telekomunikačních a informačních systémech. Kromě technického pohledu budou také rozebrány ekonomické aspekty plánování a provozování telekomunikačních a informačních systémů.